Tretí ročník Medicko-právnickej konferencie MedLaw, Lekárskej fakulty UK podľa vzoru UNESCO Bioethics Chair. Konferencia je určená pre odbornú ako aj laickú verejnosť.
15.11.2018 Bratislava
vstup voľný
Zistiť viac

Prednášajúci

prof. JUDr. Jozef Čentéš , PhD.

Zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

odborný asistent Ústavu súdneho lekárstva LFUK v Bratislave, hlavný konzultant znaleckého ústavu forensic.sk, Inštitút forenzných medicínskych expertíz, Bratislava

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Partner znaleckej organizácie forensic.sk, Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

JUDr. Lucia Laciaková, PhD.

Konzultantka pre medicínske právo v znaleckej organizácii forensic.sk, Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s.r.o.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Právnička pomáhajúca pacientom v oblasti sociálneho zabezpečenia. Vyučuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Pôsobí ako lektorka vzdelávacích seminárov z oblasti medicínskeho práva pre lekárov. Je predsedníčkou Združenia pacientov s hematologickými malignitami.

Mgr. Ivan Gašperec, LL. M.

Advokát a partner advokátskej kancelárie URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, ktorý odborne zastrešuje a vedie tím právnikov špecializujúcich sa pre oblasť medicínskeho práva.

Mgr. Viviana Štefanská

Koncipientka advokátskej kancelárie URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, ktorá sa špecializuje na oblasť medicínskeho práva.

MUDr. Kristína Križanová

Lekárka pracujúca na Oddelení paliatívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave. Je hlavnou odborníčkou pre paliatívnu medicínu Ministerstva zdravotníctva SR

MUDr. Martin Kalaš

Primár Psychiatrickej kliniky SZU a PNPP - ženské oddelenie. Zaoberá sa psychotickými a afektívnymi poruchami.

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právnik- špecialista, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Program

 • 8:00 – 8:20

  Otvorenie

 • 8:25 – 8:55

  JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

  Kategorizácia a výnimočné úhrady liekov.

 • 9:00 – 9:30

  prof. JUDr. Jozef Čentéš , PhD.

  Vybrané trestnoprávne aspekty poskytovania zdravotníckej starostlivosti.

 • 9:40 – 10:10

  Mgr. Ivan Gašperec, LL.M. + Mgr. Viviana Štefanská

  Diagnóza nie je viac ako právo.

 • 10:20 – 10:50

  MUDr. Norbert Moravanský, PhD

  Princípy prevencie vzniku forenzne významných situácii v medicínskej praxi.

 • 11:00 – 11:30

  JUDr. Lucia Laciaková, PhD.

  Postup non lege artis v medicíne z pohľadu práva.

 • 11:30 - 12:00

  Obed

 • 12:00 – 12:30

  doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

  Trestné právo a nozokomialne infekcie.

 • 12:40 – 13:10

  MUDr. Martin Kalaš

  Právne špecifiká v psychiatrickej praxi.

 • 13:20 – 13:50

  MUDr. Kristína Križanová

  Márna starostlivosť

 • 14:00-15:00

  Diskusia

  JUDr. Mária Nováková, PhD., diskusný príspevok: Právna zodpovednosť lekárov v špecializačnej príprave.

Miesto a čas konania

15.11.2018

poslucháreň Univerzity Komenského
Moskovská ulica, Bratislava
vstup voľný

Organizátor

Ďakujeme partnerom